บริการด้านการปิดงบ ตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการปิดงบ ตรวจสอบบัญชี

!!! PROMOTION !!!
รับปิดงบการเงิน
จ้างปิดงบด่วน งบย้อนหลัง
บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน
เริ่มต้น 8,000 บาท (ปกติ 10,000)
พร้อมยื่นงบให้ฟรี!
(หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
*ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกิจการ*

ขอรับคำปรึกษา
โทร 089-164-7073
หรือ คลิกปุ่มโทร/ไลน์ได้เลย
(โทรปรึกษามีค่าบริการ ฿500 ต่อครั้ง)


เราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กิจการดังต่อไปนี้
-บริษัทจำกัด
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
-ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
-มูลนิธิ สมาคม
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
-นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
-ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
-นิติบุคคลอื่นหรือกิจการอื่น
ที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ขอบเขตการให้บริการ
• ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
• บริการยื่นงบการเงินพร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่ แบบ สบช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร

!!! PROMOTION !!!
รับปิดงบเปล่า
บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน
ราคาเดียว 5,000 บาท (ปกติ 10,000)
พร้อมยื่นงบให้ฟรี!
(หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)

งบเปล่า หมายถึง งบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดปี (ไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ เช่น ไม่มีซื้อ, ขายของ และค่าใช้จ่ายต่างๆ) หากมีรายการเคลื่อนไหว ทางสำนักงานฯ ใคร่ขอพิจารณา ค่าบริการ ความซับซ้อนของรายการก่อนการรับงานตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ)

จุดเด่นที่ผู้ประกอบการ
เลือกตรวจสอบบัญชีกับเรา
• เราได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการตรวจสอบบัญชี ทำให้มั่นใจได้ว่างานที่ให้บริการจะมีคุณภาพ และได้รับการตรวจสอบอย่างดีที่สุด ระมัดระวังมากที่สุด
• เราให้บริการอย่างจริงใจ ปรึกษาได้ทุกปัญหา ที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความเชื่อถือในงานบริการตรวจสอบบัญชีของเราประกอบไปด้วยบริษัทหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ขอรับคำปรึกษา
โทร 089-164-7073
หรือ คลิกปุ่มโทร/ไลน์ได้เลย
(โทรปรึกษามีค่าบริการ ฿500 ต่อครั้ง)

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์